מיון לפי
הוספה מהירה
שמיכי חד קרן אייס
שמיכי חד קרן אייס
- 50%
החל מ ‏49.95 ₪ מחיר מלא ‏99.90 ₪
שמיכי חד קרן אייס
הוספה מהירה
שמיכי דינו
שמיכי דינו
- 50%
החל מ ‏49.95 ₪ מחיר מלא ‏99.90 ₪
שמיכי דינו
הוספה מהירה
שמיכי פנדה אייס
- 50%
החל מ ‏49.95 ₪ מחיר מלא ‏99.90 ₪
שמיכי פנדה אייס
הוספה מהירה
שמיכי ברווז
שמיכי ברווז
- 50%
החל מ ‏49.95 ₪ מחיר מלא ‏99.90 ₪
שמיכי ברווז
הוספה מהירה
שמיכי עופר ורוד
- 50%
החל מ ‏49.95 ₪ מחיר מלא ‏99.90 ₪
שמיכי עופר ורוד
הוספה מהירה
שמיכי פילון
- 50%
החל מ ‏49.95 ₪ מחיר מלא ‏99.90 ₪
שמיכי פילון
הוספה מהירה
שמיכת פליז קקטוסים
- 50%
החל מ ‏69.95 ₪ מחיר מלא ‏139.90 ₪
שמיכת פליז קקטוסים
הוספה מהירה
שמיכת פליז עננים
- 50%
החל מ ‏69.95 ₪ מחיר מלא ‏139.90 ₪
שמיכת פליז עננים
הוספה מהירה
שמיכת פליז פטל
- 50%
החל מ ‏69.95 ₪ מחיר מלא ‏139.90 ₪
שמיכת פליז פטל
הוספה מהירה
שמיכת פליז חיטה
- 50%
החל מ ‏69.95 ₪ מחיר מלא ‏139.90 ₪
שמיכת פליז חיטה
הוספה מהירה
שמיכת פליז פרחים
- 50%
החל מ ‏69.95 ₪ מחיר מלא ‏139.90 ₪
שמיכת פליז פרחים
הוספה מהירה
זוג שמיכות כלבים
זוג שמיכות כלבים
- 50%
החל מ ‏79.95 ₪ מחיר מלא ‏159.90 ₪
זוג שמיכות כלבים
הוספה מהירה
זוג שמיכות ג'ונגל
- 50%
החל מ ‏79.95 ₪ מחיר מלא ‏159.90 ₪
זוג שמיכות ג'ונגל
הוספה מהירה
שמיכת פליז דובדבנים
- 50%
החל מ ‏74.95 ₪ מחיר מלא ‏149.90 ₪
שמיכת פליז דובדבנים
הוספה מהירה
שמיכת וואפל אפורה
- 50%
החל מ ‏64.95 ₪ מחיר מלא ‏129.90 ₪
שמיכת וואפל אפורה
הוספה מהירה
שמיכת וואפל ורודה
- 50%
החל מ ‏64.95 ₪ מחיר מלא ‏129.90 ₪
שמיכת וואפל ורודה
הוספה מהירה
שמיכת וואפל כחולה
- 50%
החל מ ‏64.95 ₪ מחיר מלא ‏129.90 ₪
שמיכת וואפל כחולה
הוספה מהירה
שמיכת טטרה אריות
- 50%
החל מ ‏64.95 ₪ מחיר מלא ‏129.90 ₪
שמיכת טטרה אריות
הוספה מהירה
שמיכת טטרה פרחים
- 50%
החל מ ‏64.95 ₪ מחיר מלא ‏129.90 ₪
שמיכת טטרה פרחים
הוספה מהירה
שמיכת כותנה טיי דיי ורוד
- 50%
החל מ ‏74.95 ₪ מחיר מלא ‏149.90 ₪
שמיכת כותנה טיי דיי ורוד
הוספה מהירה
שמיכת כותנה טיי דיי כחול
- 50%
החל מ ‏74.95 ₪ מחיר מלא ‏149.90 ₪
שמיכת כותנה טיי דיי כחול
הוספה מהירה
רביעיית שמיכות פלנל פסים
- 50%
החל מ ‏64.95 ₪ מחיר מלא ‏129.90 ₪
רביעיית שמיכות פלנל פסים
הוספה מהירה
רביעיית שמיכות פלנל חיות קטנות
- 50%
החל מ ‏64.95 ₪ מחיר מלא ‏129.90 ₪
רביעיית שמיכות פלנל חיות קטנות
הוספה מהירה
רביעיית שמיכות פלנל פרחים משבצות
- 50%
החל מ ‏64.95 ₪ מחיר מלא ‏129.90 ₪
רביעיית שמיכות פלנל פרחים משבצות
var widgetOptions = { apiKey: "035e97be-b3e9-42af-9165-eaa6bd1c579e", snippetId: "d506da47c74cb1921957" }; (function (n) { var u = function () { GlassixWidgetClient && typeof GlassixWidgetClient == "function" ? (window.widgetClient = new GlassixWidgetClient(n), widgetClient.attach(), window.glassixWidgetScriptLoaded && window.glassixWidgetScriptLoaded()) : f() }, f = function () { r.onload = u; r.src = "https://cdn.glassix.net/clients/widget.1.2.min.js"; i.parentNode.removeChild(t); i.parentNode.insertBefore(r, i) }, i = document.getElementsByTagName("script")[0], t = document.createElement("script"), r; (t.async = !0, t.type = "text/javascript", t.crossorigin = "anonymous", t.id = "glassix-widget-script", r = t.cloneNode(), t.onload = u, t.src = "https://cdn.glassix.com/clients/widget.1.2.min.js", !document.getElementById(t.id) && document.body) && (i.parentNode.insertBefore(t, i), t.onerror = f) })(widgetOptions) window.interdeal = { "sitekey": "13e8058b9fdc91c7d185f3ed998b3226", "Position": "Left", "Menulang": "HE", "domains" : { "js": "https://js.nagich.co.il/", "acc": "https://access.nagich.co.il/" }, "btnStyle": { "vPosition": [ "80%", null ], "scale": [ "0.6", "0.6" ], "icon": { "type": 11, "shape": "circle", "outline": true } } }; (function(doc, head, body){ var coreCall = doc.createElement('script'); coreCall.src = interdeal.domains.js + 'core/4.5.7/accessibility.js'; coreCall.defer = true; coreCall.integrity = 'sha512-gpqKsoeiydxhKkTxKWIuaBa2ecvqnbbrt714imvpTPiFl1hGlfoU2MlGypZqZZR8ddeQE1sJeXfMZ9XECRTo3Q=='; coreCall.crossOrigin = 'anonymous'; coreCall.setAttribute('data-cfasync', true ); body? body.appendChild(coreCall) : head.appendChild(coreCall); })(document, document.head, document.body); (function(doc, head, body){ var s = doc.createElement("script"); s.src = "https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.3/jquery.min.js"; s.defer = true; body? body.appendChild(s) : head.appendChild(s); })(document, document.head, document.body); (function(doc, head, body){ var s = doc.createElement("script"); s.src = "https://cloudfront.barilliance.com/cartersoshkosh.co.il/cbar.js.php"; s.defer = true; body? body.appendChild(s) : head.appendChild(s); })(document, document.head, document.body);